02122876502

درباره ما

Image
ما مفتخریم که با فعاليت به صــــــورت حرفــه ای و رســـمی ،زیرنظــــر سندیـــکای آسانســور و پلــه برقــی ایـــران ، داراي گواهي طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقي از وزارت صنايع و معادن ، داراي عضويت در اتاق بازرگاني ، در راستــای واردات ، تولــید ، نصــــب ، فـــــروش و خدمـــات مربوط بــه انواع آسانســـور و پلــه برقی گـــام نهاده ایــم و در خدمــت هموطنان عزیزمان بوده و هستــــیم .
ما با هدف به کار گيري نيروهاي دوره دیــــده ، دارای سابقــه درخشان دراین صنعـت با ارائــه خدمـــات ارزنـده در راستای مشتـــری مــداری گــام نهاده است .
این شرکت توانايي توليد انواع كابين آسانسور ، شستي كابين و طبقات و برخی متعلقات آسانسور را دارد.
© 2018 sadraelevator. All Rights Reserved.

Search