02122876502

دفتر مرکزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دفتر مرکزی صدرا

دفترمرکزی،مرکز مدیریت این شرکت می باشد. دفترمرکزی، از واحدهای فروش، مالی و بازرگانی از بخش های مهم این

مجموعه محسوب میشوند. دفترمرکزی، واقع در تهران و از مجموعه تولیدی صدرا پشتیبانی میکند.

© 2018 sadraelevator. All Rights Reserved.

Search